Българознайко

Българознайко

Проектът, с който ще ви запозная не само е обществено значим, той може да се определи, като обществено необходим! Дървото сe нуждае от корени, за да расте здраво и силно, така и нашите деца имат потребност да разбират корените си. Мотивирани и заредени с голяма доза ентусиазъм създадохме детската книжка “Българознайко”. Това е и първата крачка към създаването на един образ с потенциал да се превърне в първия успешен български анимиран герой. Българознайко е образ, от който нашия фолклор се нуждае. Той представя традициите по един модерен начин – причината, поради която е толкова добре приет от децата. Книжката е представена както пред различни възрастови групи, така и пред деца с коренно различна социална и семейна среда. Резултатът бе винаги положителен. Децата учат и опознават света, чрез своите книжки и те остават трайни следи в съзнанието им.

Max Office

Тел.: +359 885 282467

E-mail: marly33@abv.bg

store maxoffice